AI genereert hypothesen waar menselijke wetenschappers niet aan hebben gedacht

Algoritmen voor machinaal leren kunnen mensen naar nieuwe experimenten en theorieën leiden. Elektrische voertuigen hebben het potentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, maar autobedrijven hebben bijna geen materialen meer om batterijen te maken. Een cruciaal onderdeel, nikkel, zal naar verwachting al aan het einde van dit jaar voor tekorten in het aanbod zorgen. Wetenschappers hebben onlangs vier nieuwe materialen ontdekt die mogelijk kunnen helpen – en wat misschien nog intrigerender is, is hoe ze deze materialen hebben gevonden: de onderzoekers vertrouwden op kunstmatige intelligentie om nuttige chemicaliën te kiezen uit een lijst van meer dan 300 opties. En zij zijn niet de enige mensen die zich tot A.I. voor wetenschappelijke inspiratie.

Het maken van hypothesen is lange tijd een puur menselijk domein geweest. Nu beginnen wetenschappers echter machine learning te vragen om originele inzichten te produceren. Herexamen CBR tips vind je online. Ze ontwerpen neurale netwerken (een soort machine learning-opstelling met een structuur die is geïnspireerd op het menselijk brein) die nieuwe hypothesen suggereren op basis van patronen die de netwerken in gegevens vinden in plaats van te vertrouwen op menselijke aannames. Veel vakgebieden zullen zich binnenkort misschien tot de muze van machine learning wenden in een poging het wetenschappelijke proces te versnellen en menselijke vooroordelen te verminderen.

 

Zoekhulpmiddelen

In het geval van nieuwe batterijmaterialen vertrouwden wetenschappers die dergelijke taken uitvoerden doorgaans op zoekhulpmiddelen voor databases, modellering en hun eigen intuïtie over chemicaliën om bruikbare verbindingen te selecteren. In plaats daarvan gebruikte een team van de Universiteit van Liverpool in Engeland machine learning om het creatieve proces te stroomlijnen. De onderzoekers ontwikkelden een neuraal netwerk dat chemische combinaties rangschikte op basis van hoe waarschijnlijk het was dat ze zouden resulteren in een bruikbaar nieuw materiaal. Vervolgens gebruikten de wetenschappers deze ranglijsten om hun experimenten in het laboratorium te begeleiden. Ze identificeerden vier veelbelovende kandidaten voor batterijmaterialen zonder alles op hun lijst te hoeven testen, wat hen maanden van vallen en opstaan ​​bespaarde.

“Het is een geweldig hulpmiddel”, zegt Andrij Vasylenko, een onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Liverpool en een co-auteur van de studie over het vinden van batterijmaterialen, die vorige maand in Nature Communications werd gepubliceerd. De A.I. proces helpt bij het identificeren van de chemische combinaties die het bekijken waard zijn, voegt hij eraan toe, zodat “we veel meer chemische ruimte sneller kunnen bestrijken.”

De ontdekking van nieuwe materialen is niet het enige gebied waar machine learning kan bijdragen aan de wetenschap. Onderzoekers passen neurale netwerken ook toe op grotere technische en theoretische vragen. Renato Renner, een natuurkundige aan het Instituut voor Theoretische Fysica van Zürich, hoopt op een dag machine learning te gebruiken om een ​​uniforme theorie te ontwikkelen over hoe het universum werkt. Maar voordat A.I. de ware aard van de werkelijkheid kan blootleggen, moeten onderzoekers de notoir moeilijke vraag aanpakken hoe neurale netwerken hun beslissingen nemen.

 

IN DE MACHINE-LERENDE GEEST KRIJGEN

In de afgelopen 10 jaar is machine learning een enorm populaire tool geworden voor het classificeren van big data en het maken van voorspellingen. Het uitleggen van de logische basis voor zijn beslissingen kan echter erg moeilijk zijn. Neurale netwerken zijn opgebouwd uit onderling verbonden knooppunten, gemodelleerd naar de neuronen van de hersenen, met een structuur die verandert als informatie er doorheen stroomt. Hoewel dit adaptieve model in staat is om complexe problemen op te lossen, is het voor mensen vaak ook onmogelijk om de bijbehorende logica te ontcijferen.

Dit gebrek aan transparantie heeft de bijnaam “het black box-probleem” gekregen omdat niemand in het netwerk kan kijken om het “denkproces” uit te leggen. Deze ondoorzichtigheid ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de resultaten, het beperkt ook hoeveel neurale netwerken kunnen bijdragen aan het wetenschappelijke begrip van de wereld door mensen.

Sommige wetenschappers proberen de zwarte doos transparant te maken door ‘interpreteerbaarheidstechnieken’ te ontwikkelen, die proberen een stapsgewijze verklaring te bieden voor hoe een netwerk tot zijn antwoorden komt. Het is misschien niet mogelijk om een ​​hoog detailniveau te verkrijgen uit complexe machine learning-modellen. Maar onderzoekers kunnen vaak grotere trends identificeren in de manier waarop een netwerk gegevens verwerkt, wat soms tot verrassende ontdekkingen leidt, zoals wie de meeste kans heeft om kanker te krijgen.

Enkele jaren geleden gebruikte Anant Madabhushi, een professor in biomedische technologie aan de Case Western Reserve University, interpreteerbaarheidstechnieken om te begrijpen waarom sommige patiënten meer kans hebben dan andere om een ​​herhaling van borst- of prostaatkanker te krijgen. Hij voerde patiëntscans naar een neuraal netwerk en het netwerk identificeerde degenen met een hoger risico op herhaling van kanker. Vervolgens analyseerde Madabhushi het netwerk om het belangrijkste kenmerk te vinden voor het bepalen van de kans van een patiënt om opnieuw kanker te krijgen. De resultaten suggereerden dat hoe strak de inwendige structuren van de klieren opeengepakt zijn, de factor is die het meest nauwkeurig voorspeltde kans dat een kanker terugkomt.

“Dat was geen hypothese. Dat wisten we niet”, zegt Madabhushi. “We gebruikten een methodologie om een ​​kenmerk van de ziekte te ontdekken dat belangrijk bleek te zijn.” Het was pas nadat de A.I. had de conclusie getrokken dat zijn team vond dat het resultaat ook aansluit bij de huidige wetenschappelijke literatuur over pathologie. Snelweg borden zijn online te vinden. Het neurale netwerk kan nog niet verklaren waarom de dichtheid van de structuur van klieren bijdraagt ​​aan kanker, maar het hielp Madabhushi en zijn collega’s toch om beter te begrijpen hoe tumorgroei vordert, wat leidt tot nieuwe richtingen voor toekomstig onderzoek.

 

WANNEER A.I. HEEFT EEN MUUR

Hoewel een kijkje in de zwarte doos mensen kan helpen nieuwe wetenschappelijke hypothesen te construeren, “hebben we nog een lange weg te gaan”, zegt Soumik Sarkar, universitair hoofddocent werktuigbouwkunde aan de Iowa State University. Interpretabiliteitstechnieken kunnen wijzen op correlaties die opduiken in het machine-leerproces, maar ze kunnen geen oorzakelijk verband bewijzen of verklaringen bieden. Ze vertrouwen nog steeds op materiedeskundigen om betekenis aan het netwerk te ontlenen.

Inschrijven

Machine learning maakt ook vaak gebruik van gegevens die zijn verzameld via menselijke processen, wat ertoe kan leiden dat menselijke vooroordelen worden gereproduceerd. Een neuraal netwerk, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) genaamd, werd zelfs beschuldigd van racisme. Het netwerk is gebruikt om de kans op recidive van gedetineerden te voorspellen. Uit een ProPublica-onderzoek bleek dat het systeem ten onrechte zwarte mensen markeerde als kans om de wet te overtreden nadat ze bijna twee keer zo vaak waren vrijgelaten als voor blanke mensen in een provincie in Florida. Equivant, voorheen Northpoint genaamd, het strafrechtsoftwarebedrijf dat COMPAS heeft opgericht, heeft de analyse van ProPublica betwist en beweerde dat het risicobeoordelingsprogramma verkeerd is gekarakteriseerd.

 

Ondanks dergelijke problemen blijft Renner, de in Zürich wonende natuurkundige, hoopvol dat machine learning mensen kan helpen kennis na te streven vanuit een minder bevooroordeeld perspectief. Neurale netwerken zouden mensen kunnen inspireren om op nieuwe manieren over oude vragen na te denken, zegt hij. Hoewel de netwerken nog niet helemaal zelf hypothesen kunnen maken, kunnen ze wel hints geven en wetenschappers naar een andere kijk op een probleem leiden.

Renner gaat zelfs zo ver dat hij probeert een neuraal netwerk te ontwerpen dat de ware aard van de kosmos kan onderzoeken. Natuurkundigen zijn al meer dan een eeuw niet in staat om twee theorieën over het universum met elkaar te verzoenen – de kwantumtheorie en de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Maar Renner hoopt dat machine learning hem het frisse perspectief zal geven dat hij nodig heeft om een ​​brug te slaan tussen het wetenschappelijke begrip van hoe materie werkt op de schaal van het zeer kleine en het zeer grote.

“We kunnen alleen grote stappen maken in de natuurkunde als we op een onconventionele manier naar dingen kijken”, zegt hij. Voorlopig bouwt hij het netwerk op met historische theorieën, om het een voorproefje te geven van hoe mensen denken dat het universum is gestructureerd. De komende jaren wil hij haar vragen om met een eigen antwoord op deze ultieme vraag te komen.

 

 

 

Share

Bitcoin-verbod in India: ken het standpunt van RBI en de centrale overheid over cryptocurrency

De RBI onderzoekt de mogelijkheid om in het land met een officiële digitale token te komen De RBI onderzoekt de mogelijkheid om in het land met een officiële digitale token te komen. RBI-gouverneur Shaktikanta Das herhaalde de zorgen van de centrale bank over cryptocurrency en de rage in India, ondanks dat het niet wordt erkend als valuta

Tijdens een vergadering die onlangs werd voorgezeten door premier Narendra Modi, waren de regering van de Unie en de Reserve Bank of India (RBI) het niet helemaal met elkaar eens over cryptocurrency – een sector die de afgelopen maanden stilletjes bloeide in India. RBI-gouverneur Shaktikanta Das herhaalde op die dag de zorgen van de centrale bank over het digitale token en de rage in India, ondanks dat het niet als valuta wordt erkend.  crypto app nederlands is overzichtelijk. Aan de andere kant pleitten de Modi-regering en haar afdelingen voor een sterke regelgevende controle op cryptocurrency om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen, in plaats van het volledig te verbieden.

Toekomstgericht

“De overheid is zich ervan bewust dat dit een evoluerende technologie is, ze zal nauwlettend in de gaten houden en proactief stappen ondernemen. Er was ook consensus dat de stappen die de regering op dit gebied neemt progressief en toekomstgericht zullen zijn”, vertelde een bron aan persbureau PTI na de vergadering die op zaterdag 13 november werd voorgezeten.

De RBI heeft herhaaldelijk haar sterke standpunten tegen cryptocurrencies herhaald sinds het aan populariteit won in India na een plotselinge stijging van de Bitcoin-prijzen. Het argument van de centrale bank is dat cryptocurrencies een serieuze bedreiging vormen voor de macro-economische en financiële stabiliteit van het land. De RBI twijfelde ook aan het aantal beleggers dat op hen handelde, evenals aan hun beweerde marktwaarde. Das had woensdag zijn standpunt herhaald tegen het toestaan ​​van cryptocurrencies, omdat ze een ernstige bedreiging vormen voor elk financieel systeem, aangezien ze niet worden gereguleerd door centrale banken.

Crypto bedreiging

De RBI maakt zich vooral zorgen over cryptocurrencies vanwege de potentiële bedreiging voor de Indiase roepie. Als een groot aantal beleggers in digitale munten investeert in plaats van op roepie gebaseerde spaargelden zoals een voorzieningsfonds, zal de vraag van laatstgenoemde dalen. Dit belemmert het vermogen van banken om geld uit te lenen aan hun klanten. Bovendien, aangezien cryptocurrencies niet gereguleerd zijn in het land en moeilijk te traceren zijn, zal de overheid ook niet in staat zijn om het bedrag te belasten, wat een bedreiging vormt voor de roepie. Bovendien kunnen cryptocurrencies worden gebruikt bij het witwassen van geld en illegale activiteiten. Crypto-investeerders zijn om al deze redenen op hun beurt vatbaar voor hacking, oplichting en verliezen, aangezien cryptomunten vluchtig van aard zijn.

 

Parlementspanel bespreekt Crypto Finance; Verschillende leden tegen het verbieden van cryptovaluta

In 2018 had de RBI aangekondigd dat banken geen deals kunnen sluiten in cryptocurrencies, waardoor de vooruitgang van de crypto-industrie in India een halt wordt toegeroepen. Begin maart 2020 had het Hooggerechtshof echter de RBI-circulaire die cryptocurrencies verbiedt, vernietigd. Hierna had de centrale bank in 5 februari 2021 een intern panel ingesteld om een ​​model van de digitale valuta van de centrale bank voor te stellen. De bekendmaking van de besluiten wordt volgende maand verwacht.

Maar wat is de weg vooruit? Hoewel het standpunt van de RBI rigide blijft, onderzoekt het inderdaad mogelijkheden om met een digitale valuta te komen. laatste bitcoin nieuws vandaag is online te vinden. Volgens PTI had de RBI haar voornemen aangekondigd om met een officiële digitale valuta uit te komen, in het licht van de proliferatie van cryptocurrencies zoals Bitcoin. Particuliere digitale valuta’s/virtuele valuta’s/crypto-valuta’s zijn de afgelopen tien jaar aan populariteit gewonnen. Hier waren regelgevers en regeringen sceptisch over deze valuta’s en waren ze ongerust over de bijbehorende risico’s.

Ondanks alle beperkingen en potentiële risico’s investeren steeds meer Indiërs in cryptocurrencies. Een krantenadvertentie in oktober beweerde dat Rs 6 biljoen is geïnvesteerd in cryptocurrencies door Indianen. Maar er zijn tegenstrijdigheden over het aantal mensen. BrokerChoosers berekende het cijfer op 100,7 miljoen, terwijl WazirX CEO Nishal Shetty zei dat er ongeveer 15-20 miljoen crypto-investeerders in het land waren.

Om Bitcoin Cash-rente te verdienen, moet u uw crypto opslaan op een pro-spaarrekening.

 

Bitcoin werd gelanceerd in 2009 en in de loop der jaren is de waarde ervan gegroeid van $ 1 USD naar $ 64.200 USD vanaf vandaag. De meeste crypto-investeerders beschouwen het als de beste en meest winstgevende cryptomunt. Het succes van Bitcoin leidde tot de creatie van andere cryptomunten en blockchain-technologieën.

De meeste crypto-investeerders verdienen Bitcoin Cash als rente wordt verkregen uit hun cryptobesparingen. Als cryptovaluta nieuw voor u is, bent u hier aan het juiste adres. In deze gids zullen we verschillende onderwerpen behandelen om u op weg te helpen. Deze gids helpt u ook te begrijpen waarom beleggen in crypto-activa beter is dan fiat-valuta’s.

 

Voordelen van cryptomunten

De opkomst en populariteit van cryptomunten is grotendeels te danken aan de voordelen die ze bieden ten opzichte van fiat-valuta’s. Cryptomunten zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat ze geen eigendom zijn van een centrale instantie of overheid. Als zodanig hebben crypto-eigenaren volledige controle over hun activa. Hun transacties en identiteiten worden ook anoniem gehouden.

Een ander voordeel van het gebruik van cryptomunten is dat hun transactiekosten vrij laag zijn in vergelijking met die van fiat-valuta’s. Als u bijvoorbeeld naar het buitenland reist, moet u uw valuta omwisselen in de lokale valuta. Deze uitwisseling kan behoorlijk duur zijn, aangezien banken u een wisselkosten in rekening brengen. Cryptomunten worden echter wereldwijd geaccepteerd en als zodanig worden er geen extra kosten in rekening gebracht tijdens transacties.

 

Crypto-activa zijn goed beveiligd en gebruiken versleutelingsalgoritmen op het hoogste niveau. Crypto-wallets worden ook beschermd met een privésleutel. Het verzenden en ontvangen van crypto is ook vrij eenvoudig, je hebt alleen een laptop of smartphone met internetverbinding nodig. In tegenstelling tot fiat-valuta’s of gecentraliseerde financiële systemen, hebt u geen creditcard of geldautomaat nodig om geld op te nemen.

 

Cryptomunten kopen

Voordat u leert hoe u BCH kunt verdienen, moet u weten hoe u uw eerste cryptomunten kunt kopen. Het kopen van cryptomunten is vrij eenvoudig dankzij de verschillende crypto-uitwisselings-apps die beschikbaar zijn. Crypto-uitwisselingsplatforms zijn applicaties waarmee gebruikers cryptomunten kunnen kopen, verkopen of ruilen.

Eerst moet u zich aanmelden voor een account. Zorg ervoor dat u voldoende onderzoek doet bij het zoeken naar het beste crypto-uitwisselingsplatform. Enkele van de factoren waarmee u rekening moet houden, zijn transactiekosten, portemonnee-services en hoe lang transacties duren voordat ze worden geverifieerd.

Zodra je het beste platform hebt gevonden, kun je doorgaan en je aanmelden. U heeft een e-mailadres nodig om u aan te melden voor een account. Nadat u zich heeft aangemeld, vereisen sommige platforms dat u uw account verifieert. U kunt dit doen door een kopie van uw nationale identiteitskaart of rijbewijs te uploaden. Zodra uw account klaar is voor gebruik, is het volgende onderdeel het toevoegen van uw gewenste betaalmethode.

Op de meeste crypto-uitwisselingsplatforms kunnen gebruikers crypto kopen van bankrekeningen via een bankpas of creditcard. U moet er echter voor zorgen dat u een USD- of Euro-account gebruikt om extra kosten voor vreemde valuta te voorkomen.

 

Hoe u gratis Bitcoin Cash kunt verdienen

Om Bitcoin Cash-rente te verdienen, moet u uw crypto opslaan op een pro-spaarrekening. YouHodler is een van de beste pro-spaarcryptoplatforms die er zijn. Gebruikers verdienen een rente van 12,3% per jaar. De verdiende rente wordt wekelijks op uw rekening gestort.

Naast de pro-spaarrekening biedt YouHodler nog andere aanvullende diensten. U kunt door crypto gedekte leningen aanvragen. De leningen kunnen in de vorm van fiat-valuta of cryptomunten zijn. Uw crypto-spaargeld wordt gebruikt als leninggarantie. Een goed voordeel van deze leningen is dat ze een lagere rente betalen in vergelijking met wat banken in rekening brengen.

 

Share

Solana-prijs raakte een stoeprand en zag stieren verzilveren na het vormen van een hoogste dubbele top ooit

De Solana-prijs kwam onder druk te staan ​​nadat de stieren voor de tweede week op rij nieuwe all-time highs hadden bereikt.

Prijsactie vervaagde snel naar beneden en brak onder $ 221,38

Met de wekelijkse RSI in het oversoldgebied, heeft de SOL-prijs een adempauze nodig voordat hij nieuwe hoogtepunten bereikt.

De Solana-prijs bereikte nieuwe all-time highs met slechts een paar tikken ten opzichte van de all-time high van de vorige week. betrouwbaar bitcoins kopen is mogelijk online. Bulls begon relatief snel met boekwinsten en zorgde ervoor dat prijsactie snel werd gecorrigeerd met bijna 20%. Het maandelijkse R1-weerstandsniveau vertoont geen tekenen van weerstand of ondersteuning waarmee rekening moet worden gehouden, en dus konden beren de prijs naar $ 221.38 brengen.

 

Solana-prijs vereist nog een correctie om nieuwe kopers meer opwaarts potentieel te bieden

De Solana-prijs stond vorige week op een perfecte bullish kaars, met 37% van de winst. Deze week bleek echter uitdagender te zijn voor SOL-prijsstijgingen, aangezien de Solana-prijs onder druk kwam te staan ​​door winstnemingen op de nieuwe all-time highs, en er kwam wat tegenwind op toen de wereldwijde markten omdraaiden na hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiedrukken die zorgwekkend waren de markten. Omdat het wekelijkse R1-weerstandsniveau geen enkel belang heeft, zouden SOL-prijsberen de meeste winsten van vorige week kunnen terugkoppelen.

De SOL-prijs daalde tot onder de $221,38, maar die correctie bleek niet voldoende om de wekelijkse Relative Strength Index (RSI) uit het overboughtgebied te krijgen. ethereum voorspelling van de koers is gestegen. Dit element weerhoudt nieuwe kopers of huidige belanghebbenden ervan meer posities aan hun Solana-posities toe te voegen. De Solana-prijs zou verder naar beneden moeten corrigeren in de richting van de groene stijgende trendlijn in de buurt van $ 185 om de RSI in een meer neutraal gebied te krijgen.

 

SOL prijs

Wanneer de SOL-prijs rond de groene stijgende trendlijn zou handelen, en de maandelijkse spil van $ 185,00 in beeld komt, zullen de SOL-prijsbulls drie prikkels hebben om weer een lange Solana-prijs te krijgen, aangezien de RSI ook in hun voordeel zal zijn. Mochten beren in staat zijn om onder de groene stijgende trendlijn te breken, verwacht dan dat het 55-daagse Simple Moving Average extra ondersteuning zal geven in de buurt van $ 175,00.

 

Share

Wij leggen het uit: Hoe werken elektrische auto’s?

Als u wilt begrijpen hoe elektrische auto’s, of EV’s, werken en wat het verschil is tussen hybride en zuiver elektrische auto’s, lees dan verder. 

Hoe werkt de motor?

Elektrische auto’s werken door de stekker in een oplaadpunt te steken en elektriciteit van het net te halen. Ze slaan de elektriciteit op in herlaadbare batterijen die een elektrische motor aandrijven, die de wielen laat draaien. Elektrische auto’s versnellen sneller dan voertuigen met een traditionele brandstofmotor, waardoor ze lichter aanvoelen om in te rijden.

En het opladen dan?

U kunt een elektrische auto opladen door hem aan te sluiten op een openbaar oplaadstation of op een thuislader. Deze kunt u bestellen via autolaadpalen.com. Er zijn tal van oplaadstations in het Verenigd Koninkrijk om volledig opgeladen te blijven terwijl u onderweg bent. Maar om thuis optimaal te kunnen opladen, is het belangrijk om het juiste EV-elektriciteitstarief te kiezen, zodat u minder geld kwijt bent aan het opladen en meer kunt besparen op uw factuur.

EV’s & actieradius

Hoe ver u met een volle lading kunt rijden, hangt af van het voertuig. Elk model heeft een andere actieradius, batterijgrootte en efficiëntie. De perfecte elektrische auto voor u is degene die u kunt gebruiken voor uw normale ritten zonder halverwege te moeten stoppen om op te laden. Ontdek onze EV-leasingopties.

De verschillende soorten

Er zijn een paar verschillende soorten elektrische voertuigen (EV). Sommige rijden puur op elektriciteit, deze worden puur elektrische voertuigen genoemd. En sommige kunnen ook op benzine of diesel rijden, deze worden hybride elektrische voertuigen genoemd.

Plug-in elektrisch 

Dit betekent dat de auto puur op elektriciteit rijdt en al zijn energie krijgt wanneer hij aan het stopcontact zit om op te laden. Dit type heeft geen benzine of diesel nodig om te rijden en produceert dus geen uitstoot zoals traditionele auto’s. Hiervoor is het verstandig om een laadpaal installeren, zodat u niet onderweg hoeft bij te laden. 

Plug-in hybride 

Deze auto’s rijden hoofdzakelijk op elektriciteit, maar hebben ook een traditionele brandstofmotor, zodat u ook benzine of diesel kunt gebruiken als ze zonder lading komen te zitten. Als ze op brandstof rijden, produceren deze auto’s emissies, maar als ze op elektriciteit rijden, niet. Plug-in hybrides kunnen op een elektriciteitsbron worden aangesloten om hun batterij op te laden.

Hybride-elektrisch 

Deze rijden hoofdzakelijk op benzine of diesel, maar hebben ook een elektrische batterij, die wordt opgeladen door regeneratief remmen. Hiermee kunt u met één druk op de knop overschakelen tussen het gebruik van de brandstofmotor en de ‘EV’-modus. Deze auto’s kunnen niet op een elektriciteitsbron worden aangesloten en zijn voor hun energie afhankelijk van benzine of diesel. 

De interne onderdelen opgesomd

EV’s hebben 90% minder bewegende onderdelen dan een ICE (Internal Combustion Engine) auto. Hier is een overzicht van de onderdelen die een EV in beweging houden:

Elektromotor 

Levert de kracht om de wielen te laten draaien. Hij kan van het type DC/AC zijn, maar AC-motoren zijn gebruikelijker.

Omvormer 

Zet de elektrische stroom in de vorm van gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC)

Aandrijflijn 

EV’s hebben een transmissie met één versnelling die het vermogen van de motor naar de wielen stuurt.

Batterijen 

slaan de elektriciteit op die nodig is om een EV te laten werken. Hoe hoger het kW van de batterij, hoe groter de actieradius.

Opladen 

Steek de stekker in een stopcontact of een OPlaadpunt om uw batterij op te laden. 

EV batterijen & de kWh

Kilowatt (kW) is een eenheid van vermogen (hoeveel energie een apparaat nodig heeft om te werken). Een kilowattuur (kWh) is een eenheid van energie (het geeft aan hoeveel energie er is verbruikt), bijv. een gloeilamp van 100 watt verbruikt 0,1 kilowatt per uur. Een gemiddeld huis verbruikt 3.100 kWh energie per jaar. Een elektrische auto verbruikt gemiddeld 2.000 kWh energie per jaar.

Share

De populariteit van PVC vloeren

Het valt niet te ontkennen hoe populair PVC  en luxe PVC vloeren in de loop der jaren zijn geworden. Het is de favoriete vloer voor de meeste huiseigenaren in Australië geworden vanwege de duurzaamheid, veelzijdigheid en het vermogen om de echte goede looks van houten vloeren na te bootsen. Zo zijn er pvc vloeren betonlook, om zo maar een voorbeeld te noemen van de verschillende opties. 

Niet alleen is het vlekbestendig, het is ook waterdicht, waardoor het een ideale vloerkeuze is voor ruimtes die gevoelig zijn voor vocht en morsen. 

Uit een onderzoek uit 2015 bleek echter dat er tijdens het productieproces van PVC vloeren extra chemicaliën werden gebruikt, waaronder een weekmaker voor PVC, ftalaten.

Wat is PVC?

Ftalaten (PVC weekmaker) was een organische chemische stof die gebruikt werd om PVC  vloeren flexibeler te maken en een groot deel (tot 60%) van het eindproduct uitmaakte. Ftalaten zijn te vinden in honderden gangbare producten die worden gebruikt in huizen, ziekenhuizen en bedrijven, waaronder meubels, kabels, bouwconstructies en meer.

Langdurige blootstelling aan deze chemische stof kan leiden tot gezondheidsrisico’s bij mensen, waaronder ademhalings- en voortplantingsproblemen. Daarom is het van belang dat je het juiste bedrijf kiest voor het leggen van de pvc vloer, pvc vloeren leggen kan door Vloerenbaas geregeld worden om zo tot het beste resultaat te komen. 

Gifitg

Toxiciteitsniveaus van PVC vloeren waren ooit een groot punt van zorg, daterend uit de studie die in 2015 werd uitgevoerd. Het is nu 2020 en de meeste vloerfabrikanten hebben het gebruik van deze chemische stof geëlimineerd en bieden nu ‘ftalaten-vrije’ PVC vloeren aan.

In geval van twijfel kunt u deze zorgen wegnemen door ervoor te zorgen dat u PVC vloeren koopt van een gekwalificeerde fabrikant die materialen en middelen van hoge kwaliteit gebruikt. Het is altijd het beste om uw vertegenwoordiger te raadplegen.

VOCS

Door de materialen die in het productieproces van PVC  worden gebruikt, zal het soms gedurende een korte periode na de installatie verschillende niveaus van VOC’s in de lucht uitstoten. Deze giftige chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving waarin het wordt geïnstalleerd en kunnen op den duur ademhalingsproblemen veroorzaken.

Het niveau van de VOC’s die vrijkomen is echter afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal dat bij de productie is gebruikt en de tijd die is verstreken sinds de eerste installatie. Nogmaals, als u zich zorgen maakt over deze effecten, zorg er dan altijd voor dat u PVC  vloerbedekking koopt van een betrouwbare fabrikant die materialen van hoge kwaliteit gebruikt. Zorg er dan voor dat u de ruimte gedurende enkele dagen of weken na de installatie goed ventileert.

Hoe zit het met luxe PVC  planken en tegels?

Tegenwoordig hebben de meeste PVC fabrikanten, dankzij een toename van de veiligheidsvoorschriften en technologische vooruitgang, technieken toegepast om PVC planken en -tegels met een zeer lage VOS-uitstoot te produceren en het merendeel is nu ftalaatvrij.

 

 

 

Zijn er nog andere vloertypes?

Tapijt

Tapijt blijft een van de meest populaire vloerbedekkingen voor de meeste woningen in Perth. Toch is het niet helemaal veilig, want veel tapijten vervuilen de luchtkwaliteit in huis met VOC’s zoals formaldehyde, benzeen en vlekafstotende middelen. Dat wil niet zeggen dat je alle soorten tapijtvloeren moet vermijden. Bekijk milieuvriendelijke tapijten (link naar Jupps)

Keramische tegels

Van de meeste vloertypes zijn keramische tegels over het algemeen een van de veiligste niet-toxische vloerbedekkingen die zeer gemakkelijk te reinigen en te onderhouden zijn. De enige vraag die u moet stellen is de veiligheid van het voegmiddel en de ventilatieprocessen die tijdens de installatie worden gebruikt, evenals eventuele andere materialen die giftige dampen kunnen veroorzaken.

Hardhout

Voor mensen met allergieën is een hardhouten vloer een van de beste opties. Het harde oppervlak zorgt ervoor dat stof en andere allergenen gemakkelijk gestofzuigd en verwijderd kunnen worden. Wees alleen op uw hoede voor de afwerking die wordt gebruikt, en zorg ervoor dat u een niet-giftig afdichtmiddel kiest.

Linoleum

Linoleum is gemaakt van volledig natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen, grotendeels samengesteld uit lijnzaadolie, een natuurlijk voorkomende stof die wordt gewonnen uit vlaszaad, gemengd met andere duurzame materialen, waaronder kurkstof, houtmeel en hars.

PVC

In tegenstelling tot PVC vloeren is PVC in de kern gemaakt van 99% houtbijproducten die met harsen zijn versmolten. De opbouw van de lagen is vergelijkbaar met die van PVC : een onderlaag, een kernlaag, een designlaag, een slijtlaag en een polyurethaancoating om het geheel af te sluiten. Het probleem met PVC ligt in de gebruikte lijmen. Chemicaliën zoals formaldehyde, isocyanaten (kankerverwekkend) en aluminiumoxide zijn in de meeste gebruikte lijmen te vinden.

Share

Synthetische vezel haar extensions creëren keuze haarstijlen voor haaruitval en mode klanten

Sinds het begin der tijden hebben vrouwen hun haar verzorgd. Zo ver terug als 4000-300 v. Chr. worden Egyptische vrouwen en zelfs mannen getoond met verschillende pruiken en uitgebreide haarstijlen. Haar is een factor die bijdraagt tot iemands zelfvertrouwen en sereniteit. 

Onze cultuur identificeert vrouwelijkheid sterk met een dikke, glanzende bos haar. Beelden van vol, glanzend haar zijn synoniem met vrouwelijke eigenschappen, seksualiteit, begeerlijkheid en kracht. Dunner wordend, droog, glansloos haar wordt vereenzelvigd met ziekte, ouderdom en armoede. Hair extensions kopen is voor hen dus een goede oplossing. Of echter zou dat zo geweest zijn. 

Uiterlijk

Elke generatie ondergaat meer en meer transformaties en speelt in op de huidige trends in haarstijlen. De grote haarstijltrend van vandaag is in volle gang in Europa en begint zich net te verspreiden in de Verenigde Staten. Het is de trend van Hair Extensions clip in. Hairextensions impliceren de bevestiging van menselijk of synthetisch haar aan uw bestaand haar om onmiddellijk een meer volle of lange look te creëren. Hairextensions kunnen direct body en lengte toevoegen aan uw look en kunnen ook helpen bij dunner wordend haar en haarverlies.

Methodes

Er zijn veel verschillende methoden van haarextensies op de markt vandaag, sommige goed, sommige niet zo goed. Mark Sharp, mede-oprichter en creatief directeur van Mark Glenn Hair Enhancement in Londen, Engeland en Glenn Kinsey, mede-oprichter en directeur hebben revolutionaire stappen gezet in het ontwikkelen van een fiber haarverlenging methode die niet alleen het bestaande haar niet beschadigt maar zelfs de conditie van het haar kan verbeteren. Zij hebben het leven getransformeerd van vrouwen die lijden aan verschillende gradaties van haaruitval veroorzaakt door aandoeningen zoals alopecia, trichotillomanie, genetische factoren, stress en post-operatief trauma.

Mark Glenn

De Mark Glenn extensions, algemeen bekend als MG extensions, gebruiken geen lijm, bonding oplossingen, draden, weven, injecties, en er wordt niets op het hoofd geplakt. Ze zijn bevestigd met behulp van een zeer fijne vlecht. Een klein deel van het bestaande haar wordt in tweeën gesplitst. Het vezelhaar wordt ook in tweeën gesplitst om de vlecht te maken en wordt uiteindelijk om de basis van het haar gewikkeld, waardoor het wordt beschermd. De vezel wordt dan “op zichzelf verzegeld” met behulp van een hitte-instrument (dat niet heter is dan een gewone krultang of kroptang). Dit creëert een kleine plastic verzegeling. Het is belangrijk om te weten dat tijdens dit proces je eigen haar veilig in de vezel is “ingepakt” zodat het niet in direct contact komt met warmte. Daarom blijft uw eigen haar in perfecte conditie. Voor haaruitval of dunner wordende problemen, worden de extensies aangebracht met niet-allergisch gaas en het vezelhaar wordt door het gaas geweven om de look te creëren.

Glenn Kinsey van Mark Glenn Hair Enhancement is vandaag bij ons voor een korte vraag en antwoord sessie over hun fiber hair extensions.

Welkom Glenn en dank u voor uw komst naar ons vandaag! We hebben een paar vragen voor u over uw prachtige haar extensies.

Vraag: Ik begrijp dat jij en Mark eerder met human hair extensions hebben gewerkt. Waarom zijn jullie overgestapt op synthetische fiber extensions?

Antwoord: Verschillende redenen:

 

1.Gewicht

mensenhaar weegt twee keer zoveel als fiber en voelt daarom “zwaar” aan op het hoofd – in het ergste geval kan dit toegenomen gewicht en de druk op het haar “tractie-alopecia” veroorzaken. Bovendien is menselijk haar poreus – het neemt water op – wat het gewicht aanzienlijk kan verhogen wanneer het nat is.

2. Klitten

menselijk haar heeft de neiging om te “matten” en te “klitten” – dit komt omdat het oppervlak van menselijk haar kleine “stekels” heeft, die eruit zien als dakpannen onder een microscoop. Omdat dit “vreemde” haar niet geconditioneerd wordt door de natuurlijke oliën die je eigen haar conditioneren, hebben deze “stekels” de neiging om “uit te steken” en in de war te raken met de andere haren op je hoofd. Bijgevolg moet u vrij intensieve conditioners gebruiken om het haar in goede conditie te houden. Vezel daarentegen heeft een glad oppervlak en gaat dus minder snel klitten.

3. Lijm

human hair extensions worden meestal aangebracht met lijm en verwijderd met aceton – een recept voor schade, waarvan we regelmatig de resultaten zien in onze studio. Onze methode maakt geen gebruik van chemicaliën.

4. Kleur match

een stylist met behulp van menselijk haar zou meestal een staaltje van het haar van de klant te nemen en stuur het naar een menselijk haar leverancier die zou dan kiezen voor de dichtstbijzijnde kleur uit een specifiek assortiment. Wij mengen onze kleuren met de klant voor ons – rekening houdend met alle subtiele kleurschakeringen die in hun haar kunnen voorkomen – om een absoluut perfecte match te krijgen.

5. Ethiek

er is veel mysterie rond de oorsprong van menselijk haar gebruikt in extensies en het is heel moeilijk om de exacte bron te achterhalen.

 

Share

Opblaasbare rubberboot

Bijboten kunnen verder en sneller varen dan vlotten dankzij hun sterke motor bevestiging, u kunt er zwaardere en krachtigere motoren op monteren, u hoeft ook geen extra motorbevestiging te kopen. Als u het type visser bent dat veel moet bewegen en lange afstanden moet afleggen, is een rubberboot de juiste keuze voor u. Niet alleen rubberboten zijn opblaasbaar, dit kan namelijk ook bij sup boards. De opblaasbare sup boards via watersports4fun zijn dan ook zeker het proberen waard. 

Bijboten zijn ook een goede aanvulling op een grotere boot, zoals een jacht of zeilboot. Zelfs een sloep van 2 meter lang kan worden opgerold tot iets dat niet veel groter is dan een slaapzak, en daarom zijn ze zo populair onder grote booteigenaren. 

Echter kennen we ook een waterfiets, maar wat is een goede waterfiets? Daarover zullen wij ook nog meer vertellen. 

Juiste soort kiezen

Wat rubberboten onderscheidt van de rest is hun vloer. Er zijn drie soorten vloeren waarmee een rubberboot kan worden uitgerust: latten, luchtdek en een massief dek. Ze hebben allemaal hun eigen speciale gevoel, welke vloer je krijgt hangt af van hoeveel geld je bereid bent uit te geven.

Slatten

Dit type dek bestaat uit houten of plastic panelen die je in de bodem van de dinghy steekt. Ze zijn meestal een paar centimeter breed en laten openingen tussen hen. Ze zijn te vinden op de goedkopere rubberboten. Hun belangrijkste voordeel ten opzichte van de andere vloeren is het feit dat ze kunnen worden opgerold, gemakkelijker op te zetten en gemakkelijker op te bergen zijn.

Luchtdek

Dit soort dekken hebben geen latten of inzetstukken. Ze worden opgeblazen zoals de rest van de boot, wat de opbouwtijd langer maakt in vergelijking met die met latten of inzetstukken, maar ze voelen wel steviger aan dan latten. Luchtdekken voegen meer massa toe aan een rubberboot, waardoor ze zwaarder en minder draagbaar zijn (maar nog steeds draagbaarder dan een rubberboot met vast dek).

Vast 

Een massief dek is het meest solide van de drie, het laat de rubberboot aanvoelen als een echte boot. Een solide dek is gemaakt van ofwel hout of aluminium panelen die je met elkaar verbindt. Omdat het een hard en solide dek is, zal de kiel naar beneden worden gedrukt, dit zorgt voor een betere besturing en bediening van het vaartuig. Dit is wat wij aanraden als je een dinghy koopt, er is echter een nadeel… Dit soort vloeren zijn een echte uitdaging om in elkaar te zetten, vooral als je nog nooit een vloer als deze in elkaar hebt gezet. We raden u ten zeerste aan om een vriend of twee te vragen om u te helpen. Als je zo’n vloer voor de eerste keer alleen in elkaar probeert te zetten, word je gek. Gelukkig wordt het elke keer makkelijker, dus geef het een paar weken de tijd en je hebt hem in een mum van tijd klaar.

Voordelen

 •       Groot laadvermogen (meer mensen, meer spullen)
 •       Mogelijkheid om grote gasmotoren te monteren
 •       Voelt aan als een echte boot

Nadelen

 •       Niet erg comfortabel voor een opblaasboot
 •       Gaten in de vloer zorgen ervoor dat er dingen verloren gaan
 •       Zwaarder en omvangrijker dan pontons en kajaks
Share

Zes redenen waarom u uw bandenspanning moet handhaven

Een van de belangrijkste onderdelen van je e-bike, e-Step – of segway ninebot zijn  je banden – worden vaak over het hoofd gezien en vergeten. Immers, als ze niet lek zijn en u erop kunt rijden, waarom zou u zich er dan zorgen over maken? 

Aangezien banden het enige contactpunt tussen u en de grond zijn, betekent dit dat ze van fundamenteel belang zijn voor uw veiligheid en voor de prestaties van uw e-bike of e-Step. En hoewel lucht gevulde banden iets meer onderhoud vergen, maken de voordelen in rijkwaliteit, zoals gemakkelijker besturen en betere grip en veiligheid, ze tot een aantrekkelijke oplossing voor veel e-Stepbezitters.

Met dit in gedachten, als je lucht gevulde banden hebt, zijn hier zes redenen waarom je voor je druk moet zorgen.

1. Lekbestendigheid

Als je luchtbanden gebruikt, is het belangrijk dat je ze op de aanbevolen spanning houdt om lekrijden te voorkomen. Als banden een te lage spanning hebben, comprimeren ze meer, waardoor het oppervlak dat in contact komt met de grond groter wordt. 

Door dit grotere oppervlak neemt de kans op een lekke band met een scherp voorwerp toe, terwijl de band gemakkelijker kan vervormen als u tegen een hard voorwerp, zoals een stoeprand, rijdt. In dat geval kan een te lage bandenspanning resulteren in een lekke band (ook wel ‘snakebite’ genoemd), waarbij de band op de binnenband wordt samengedrukt en letterlijk klem komt te zitten tussen het harde bot object en de wielvelgen. 

Wilt u een extra laag lekbestendigheid toevoegen aan uw rit? Kijk dan hier waarom lekbeschermingsvloeistof iets voor jou zou kunnen zijn.

2. Optimale grip

Een van de belangrijkste redenen voor het gebruik van banden op een e-Step of e-bike is het bieden van grip, zodat uw rijervaring zo veilig en plezierig mogelijk is. Door ze regelmatig op te pompen tot het aanbevolen niveau, krijgt u meer voorspelbare en veiligere grip.

Hoewel een groter oppervlak door een lagere bandenspanning in bepaalde omstandigheden voor meer grip kan zorgen (zoals op losse, off-road oppervlakken), zijn banden over het algemeen ontworpen om optimaal te functioneren in de omstandigheden waarvoor ze in eerste instantie zijn ontworpen, met de aanbevolen spanningsniveaus.

3. Groter potentieel bereik

Banden op de aanbevolen spanning bieden niet alleen optimale grip en lekbestendigheid, maar zorgen ook voor minder wrijving (ook bekend als rolweerstand). Bij e-bikes is dit belangrijk omdat het de inspanning vermindert die je moet leveren om de snelheid te halen die je wilt. 

Voor e-Steps zijn de voordelen nog duidelijker: omdat ze alleen met een motor en accu werken om je voort te bewegen, vertrouw je volledig op hen. Door batterijvermogen te besparen, vergroot je dus de actieradius van je e-Step. En als extra bonus hoeft de motor minder hard te werken, wat ook slijtage kan voorkomen.

4. Gemakkelijker rijden

Met lucht gevulde banden (tube of tubeless) bieden een veel betere rijkwaliteit en comfort in vergelijking met massieve banden. Door de natuurlijke demping en doorbuiging die goed opgepompte banden bieden, kunt u met meer gemak over obstakels zoals ruwe oppervlakken, hobbels en kloven rijden.

Te veel spanning kan resulteren in een harde rit (meer vergelijkbaar met een massieve band) en drukpieken die een klapband of klapband kunnen veroorzaken. Te weinig druk kan tot gevolg hebben dat de velgen door het gebrek aan steun op de grond ‘afkoelen’, wat opnieuw tot een ruwe ervaring leidt – naast het verhoogde risico op lekrijden.

5. Langere levensduur van de band

We weten dat een kleinere kans op lekrijden betekent dat u uw banden (en binnenbanden) minder vaak hoeft te vervangen, maar door de bandenspanning op peil te houden, vermindert ook de slijtage van het buitenrubber, waardoor de potentiële levensduur van uw banden toeneemt.

Nogmaals, lage bandenspanningen zijn de belangrijkste oorzaak van verhoogde slijtage – een groter oppervlak, plus de bijkomende neveneffecten van overmatige doorbuiging van de band en zijdelingse vervorming in bochten, zorgt ervoor dat meer rubber wegslijt.

6. Minder vervangingen

Het verwisselen van banden kan erg vervelend zijn – of u nu een thuismonteur bent of het liever door een servicecentrum laat doen, het moeten verwijderen van oude en het opnieuw monteren van nieuwe banden kan uw e-bike of e-Steprit tijdelijk onderbreken. Dit geldt vooral voor e-Steps, waar kleinere banden moeilijk te vervangen zijn.

Maar door banden op de aanbevolen spanning te laten rijden, kunt u dit voorkomen. Alle bovenstaande punten dragen bij aan een verminderd risico op band falen (door een grote lekke band of door sterke slijtage), wat betekent dat u uw banden niet zo vaak hoeft te vervangen. 

Share

Het verschil tussen krediet en een lening

Het korte antwoord: Een lening is een vorm van krediet. Maar niet alle vormen van krediet zijn leningen.

Maar het wordt een beetje ingewikkelder als je bedenkt dat krediet meer dan één ding kan betekenen. Ontdek hieronder meer over het verschil tussen een lening en krediet, inclusief de verschillen in het aanvragen van leningen versus andere vormen van krediet. Wat een vorm is van een lening is geld lenen zonder BKR.

Wat houdt krediet in?

Het woord krediet heeft een aantal betekenissen. Als je bijvoorbeeld een gedachte of idee deelt dat van iemand anders afkomstig is en je linkt online naar hen terug of identificeert hen als de auteur van het idee, dan geef je hun krediet.

Maar in de context van dit artikel kan krediet specifiek twee dingen betekenen:

 • Financiële status. Deze betekenis van krediet heeft te maken met hoe je als consument en lener wordt gezien. Hoe beter uw krediet is, des te waarschijnlijker is het dat kredietverstrekkers of anderen met u willen samenwerken. Dit soort krediet wordt numeriek weergegeven door uw kredietscore. Stel je voor: je hebt een 1000 euro lening, dan is je krediet op dat moment 1000.
 • Monetair krediet voor u. In de boekhouding komt krediet in de plus- of inkomstenkolom. Wanneer de bank uw rekening crediteert, wordt er geld aan het totaal toegevoegd. En wanneer een kredietverstrekker ermee instemt u geld te bieden – via een lening, een kredietkaart of in een andere vorm – neemt de hoeveelheid geld waartoe u toegang hebt toe. Als iemand zegt “ik heb het op krediet gekocht”, bedoelt hij dat hij iets heeft gekocht met deze “verhoogde toegang tot geld” dat hij uiteindelijk moet terugbetalen.

Wat houdt een lening in?

Een lening is een specifieke vorm van krediet. Het is een vorm van krediet op afbetaling. Het is ook een contract.

Hoewel de details kunnen verschillen, werken leningen meestal als volgt:

 • Een geldschieter gaat akkoord om u een bepaald bedrag te geven. Jij, op jouw beurt, gaat akkoord om het geld terug te betalen in de loop van de tijd en tegen een afgesproken rentevoet.
 • Het geld wordt u in één keer overhandigd.
 • U gebruikt het geld naar eigen goeddunken of volgens de vereisten van de lening. Een autolening vereist bijvoorbeeld gewoonlijk dat het geld rechtstreeks aan de dealer wordt betaald, terwijl een persoonlijke lening inhoudt dat het geld rechtstreeks aan u wordt betaald.
 • U betaalt de lening in termijnen terug. Dat kunnen wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen van een bepaald bedrag zijn.
 • Wanneer u klaar bent met de looptijd van de lening (de looptijd is de tijd die u afspreekt om de lening terug te betalen), is het contract voorbij.

Welk krediet is geen lening?

Niet alle soorten kredietrekeningen zijn leningen. Doorlopend krediet, bijvoorbeeld, is niet hetzelfde als een lening. Twee veel voorkomende voorbeelden van doorlopend krediet zijn creditcards en kredietlijnen. Als een bedrijf u een creditcard verstrekt, verstrekt het u krediet, maar geen lening.

De lening wordt eenmaal gefinancierd en vervolgens betaalt u het in de loop van de tijd terug. U kunt herhaaldelijk opnemen van een kredietlijn. Terwijl u het terugbetaalt, kunt u opnieuw opnemen tot uw kredietlimiet in een roterende deur van lenen en terugbetalen.

Verschil tussen verkrijgen lening en gebruik maken van krediet

In het algemeen is er geen groot verschil tussen het krijgen van een lening en andere vormen van krediet. Je moet voor beide een aanvraag indienen, en kredietverstrekkers van beide soorten kunnen dezelfde factoren in overweging nemen bij de beoordeling van jou voor goedkeuring.

Bij het aanvragen van sommige leningen, kan het zijn dat je een reden moet opgeven. U wilt bijvoorbeeld een lening aanvragen om een voertuig te kopen of om uw schulden te consolideren. Maar veel persoonlijke leningen vereisen geen reden, zodat u geld kunt lenen voor elke legale reden die u wilt zonder bekend te maken waar u het geld aan zult uitgeven.

Hetzelfde geldt voor krediet. Als u bijvoorbeeld een kredietlijn voor een bedrijf wilt, is dat iets anders dan een kredietlijn die specifiek bedoeld is om in een bepaalde winkel te gaan winkelen. Maar bij een algemene kredietkaart of een home equity line of credit hoeft u geen reden op te geven of uw kredietlijn voor bepaalde soorten aankopen te gebruiken.

Er is ook geen specifiek antwoord op de vraag voor welk type krediet u het gemakkelijkst in aanmerking komt. Het hangt allemaal af van de kredietverstrekker, het bedrag van de lening of het krediet dat u wilt en uw eigen financiële factoren. Er zijn creditcards en leningen die alleen beschikbaar zijn voor mensen met een goed of uitstekend krediet. Tegelijkertijd zijn er zowel creditcards als leningen beschikbaar voor mensen met weinig krediet.

Het verschil begrijpen tussen een lening en uw kredietgeschiedenis

Een lening is ook niet hetzelfde als uw persoonlijke krediet of krediet geschiedenis. Het maakt echter wel deel uit van uw kredietgeschiedenis en kan uw kredietscore beïnvloeden.

Zodra u een lening aangaat, rapporteert de kredietverstrekker dit aan ten minste één van de kredietbureaus. Als u op tijd betaalt voor uw lening, wordt dat ook gemeld. Maar hetzelfde geldt als u betalingen mist of in gebreke blijft bij het aflossen van de lening.

Betalen zoals afgesproken kan uw krediet positief beïnvloeden. Niet betalen of in gebreke blijven heeft een negatieve invloed op uw krediet.

Share

Beoordeling Van

Tijdens het Memorial Day-weekend had ik het voordeel een reeks cafés te bekijken voor een hardware- en uitrustingsonderzoek. Omdat de eigenaren weigerden een publicatie van Subject Assets te geven, nam ik mijn oogverblindende en slimme echtgenoot mee als ‘klembord’-assistent. Ze componeerde terwijl ik schatte, nam de namen van de producenten en modelnummers, nam foto’s met mijn betrouwbare Casio Exilim.

Een van de redenen waarom ik café-examens leuk vind, is dat ik in mijn twintiger jaren heel wat heb moeten koken in Aspen, Tucson en Phoenix. Het is fijn om weer in een deskundige keuken te zijn, met de kok op bezoek over Hobarts en Groen soeppannen, of ik nu een meetlint gebruik in plaats van een spatel! Kok en Food and Beverage Controller werd Restaurant Taxateur.

Als barker in het midden van de jaren 2000 hielp ik verschillende horeca-eigenaren om hun middelen uit te wisselen; Ik vind het leuker om café-examens als deze te doen, waar ik kwaliteiten beslis voor leningen met onderpand.

Verleden weemoed, café-onderzoek heeft andere fascinerende hoeken. Een voorbereidingsstation van gehard staal heeft bijvoorbeeld een vergelijkbare waarde, of het nu iets anders is dan een snelle hulpverlening, een volledig geholpen stoffen servetrestaurant of een barbecue met vinylcabine. Wat meer is, die waarde is tegenwoordig, of je nu een kijkje neemt bij Ordelijke Liquidatie of Eerlijke Marktwaarde bij Voortgezet Gebruik, verbazingwekkend laag.

Share