AI genereert hypothesen waar menselijke wetenschappers niet aan hebben gedacht

Algoritmen voor machinaal leren kunnen mensen naar nieuwe experimenten en theorieën leiden. Elektrische voertuigen hebben het potentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, maar autobedrijven hebben bijna geen materialen meer om batterijen te maken. Een cruciaal onderdeel, nikkel, zal naar verwachting al aan het einde van dit jaar voor tekorten in het aanbod zorgen. Wetenschappers hebben onlangs vier nieuwe materialen ontdekt die mogelijk kunnen helpen – en wat misschien nog intrigerender is, is hoe ze deze materialen hebben gevonden: de onderzoekers vertrouwden op kunstmatige intelligentie om nuttige chemicaliën te kiezen uit een lijst van meer dan 300 opties. En zij zijn niet de enige mensen die zich tot A.I. voor wetenschappelijke inspiratie.

Het maken van hypothesen is lange tijd een puur menselijk domein geweest. Nu beginnen wetenschappers echter machine learning te vragen om originele inzichten te produceren. Herexamen CBR tips vind je online. Ze ontwerpen neurale netwerken (een soort machine learning-opstelling met een structuur die is geïnspireerd op het menselijk brein) die nieuwe hypothesen suggereren op basis van patronen die de netwerken in gegevens vinden in plaats van te vertrouwen op menselijke aannames. Veel vakgebieden zullen zich binnenkort misschien tot de muze van machine learning wenden in een poging het wetenschappelijke proces te versnellen en menselijke vooroordelen te verminderen.

 

Zoekhulpmiddelen

In het geval van nieuwe batterijmaterialen vertrouwden wetenschappers die dergelijke taken uitvoerden doorgaans op zoekhulpmiddelen voor databases, modellering en hun eigen intuïtie over chemicaliën om bruikbare verbindingen te selecteren. In plaats daarvan gebruikte een team van de Universiteit van Liverpool in Engeland machine learning om het creatieve proces te stroomlijnen. De onderzoekers ontwikkelden een neuraal netwerk dat chemische combinaties rangschikte op basis van hoe waarschijnlijk het was dat ze zouden resulteren in een bruikbaar nieuw materiaal. Vervolgens gebruikten de wetenschappers deze ranglijsten om hun experimenten in het laboratorium te begeleiden. Ze identificeerden vier veelbelovende kandidaten voor batterijmaterialen zonder alles op hun lijst te hoeven testen, wat hen maanden van vallen en opstaan ​​bespaarde.

“Het is een geweldig hulpmiddel”, zegt Andrij Vasylenko, een onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Liverpool en een co-auteur van de studie over het vinden van batterijmaterialen, die vorige maand in Nature Communications werd gepubliceerd. De A.I. proces helpt bij het identificeren van de chemische combinaties die het bekijken waard zijn, voegt hij eraan toe, zodat “we veel meer chemische ruimte sneller kunnen bestrijken.”

De ontdekking van nieuwe materialen is niet het enige gebied waar machine learning kan bijdragen aan de wetenschap. Onderzoekers passen neurale netwerken ook toe op grotere technische en theoretische vragen. Renato Renner, een natuurkundige aan het Instituut voor Theoretische Fysica van Zürich, hoopt op een dag machine learning te gebruiken om een ​​uniforme theorie te ontwikkelen over hoe het universum werkt. Maar voordat A.I. de ware aard van de werkelijkheid kan blootleggen, moeten onderzoekers de notoir moeilijke vraag aanpakken hoe neurale netwerken hun beslissingen nemen.

 

IN DE MACHINE-LERENDE GEEST KRIJGEN

In de afgelopen 10 jaar is machine learning een enorm populaire tool geworden voor het classificeren van big data en het maken van voorspellingen. Het uitleggen van de logische basis voor zijn beslissingen kan echter erg moeilijk zijn. Neurale netwerken zijn opgebouwd uit onderling verbonden knooppunten, gemodelleerd naar de neuronen van de hersenen, met een structuur die verandert als informatie er doorheen stroomt. Hoewel dit adaptieve model in staat is om complexe problemen op te lossen, is het voor mensen vaak ook onmogelijk om de bijbehorende logica te ontcijferen.

Dit gebrek aan transparantie heeft de bijnaam “het black box-probleem” gekregen omdat niemand in het netwerk kan kijken om het “denkproces” uit te leggen. Deze ondoorzichtigheid ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de resultaten, het beperkt ook hoeveel neurale netwerken kunnen bijdragen aan het wetenschappelijke begrip van de wereld door mensen.

Sommige wetenschappers proberen de zwarte doos transparant te maken door ‘interpreteerbaarheidstechnieken’ te ontwikkelen, die proberen een stapsgewijze verklaring te bieden voor hoe een netwerk tot zijn antwoorden komt. Het is misschien niet mogelijk om een ​​hoog detailniveau te verkrijgen uit complexe machine learning-modellen. Maar onderzoekers kunnen vaak grotere trends identificeren in de manier waarop een netwerk gegevens verwerkt, wat soms tot verrassende ontdekkingen leidt, zoals wie de meeste kans heeft om kanker te krijgen.

Enkele jaren geleden gebruikte Anant Madabhushi, een professor in biomedische technologie aan de Case Western Reserve University, interpreteerbaarheidstechnieken om te begrijpen waarom sommige patiënten meer kans hebben dan andere om een ​​herhaling van borst- of prostaatkanker te krijgen. Hij voerde patiëntscans naar een neuraal netwerk en het netwerk identificeerde degenen met een hoger risico op herhaling van kanker. Vervolgens analyseerde Madabhushi het netwerk om het belangrijkste kenmerk te vinden voor het bepalen van de kans van een patiënt om opnieuw kanker te krijgen. De resultaten suggereerden dat hoe strak de inwendige structuren van de klieren opeengepakt zijn, de factor is die het meest nauwkeurig voorspeltde kans dat een kanker terugkomt.

“Dat was geen hypothese. Dat wisten we niet”, zegt Madabhushi. “We gebruikten een methodologie om een ​​kenmerk van de ziekte te ontdekken dat belangrijk bleek te zijn.” Het was pas nadat de A.I. had de conclusie getrokken dat zijn team vond dat het resultaat ook aansluit bij de huidige wetenschappelijke literatuur over pathologie. Snelweg borden zijn online te vinden. Het neurale netwerk kan nog niet verklaren waarom de dichtheid van de structuur van klieren bijdraagt ​​aan kanker, maar het hielp Madabhushi en zijn collega’s toch om beter te begrijpen hoe tumorgroei vordert, wat leidt tot nieuwe richtingen voor toekomstig onderzoek.

 

WANNEER A.I. HEEFT EEN MUUR

Hoewel een kijkje in de zwarte doos mensen kan helpen nieuwe wetenschappelijke hypothesen te construeren, “hebben we nog een lange weg te gaan”, zegt Soumik Sarkar, universitair hoofddocent werktuigbouwkunde aan de Iowa State University. Interpretabiliteitstechnieken kunnen wijzen op correlaties die opduiken in het machine-leerproces, maar ze kunnen geen oorzakelijk verband bewijzen of verklaringen bieden. Ze vertrouwen nog steeds op materiedeskundigen om betekenis aan het netwerk te ontlenen.

Inschrijven

Machine learning maakt ook vaak gebruik van gegevens die zijn verzameld via menselijke processen, wat ertoe kan leiden dat menselijke vooroordelen worden gereproduceerd. Een neuraal netwerk, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) genaamd, werd zelfs beschuldigd van racisme. Het netwerk is gebruikt om de kans op recidive van gedetineerden te voorspellen. Uit een ProPublica-onderzoek bleek dat het systeem ten onrechte zwarte mensen markeerde als kans om de wet te overtreden nadat ze bijna twee keer zo vaak waren vrijgelaten als voor blanke mensen in een provincie in Florida. Equivant, voorheen Northpoint genaamd, het strafrechtsoftwarebedrijf dat COMPAS heeft opgericht, heeft de analyse van ProPublica betwist en beweerde dat het risicobeoordelingsprogramma verkeerd is gekarakteriseerd.

 

Ondanks dergelijke problemen blijft Renner, de in Zürich wonende natuurkundige, hoopvol dat machine learning mensen kan helpen kennis na te streven vanuit een minder bevooroordeeld perspectief. Neurale netwerken zouden mensen kunnen inspireren om op nieuwe manieren over oude vragen na te denken, zegt hij. Hoewel de netwerken nog niet helemaal zelf hypothesen kunnen maken, kunnen ze wel hints geven en wetenschappers naar een andere kijk op een probleem leiden.

Renner gaat zelfs zo ver dat hij probeert een neuraal netwerk te ontwerpen dat de ware aard van de kosmos kan onderzoeken. Natuurkundigen zijn al meer dan een eeuw niet in staat om twee theorieën over het universum met elkaar te verzoenen – de kwantumtheorie en de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Maar Renner hoopt dat machine learning hem het frisse perspectief zal geven dat hij nodig heeft om een ​​brug te slaan tussen het wetenschappelijke begrip van hoe materie werkt op de schaal van het zeer kleine en het zeer grote.

“We kunnen alleen grote stappen maken in de natuurkunde als we op een onconventionele manier naar dingen kijken”, zegt hij. Voorlopig bouwt hij het netwerk op met historische theorieën, om het een voorproefje te geven van hoe mensen denken dat het universum is gestructureerd. De komende jaren wil hij haar vragen om met een eigen antwoord op deze ultieme vraag te komen.

 

 

 

Share

Bitcoin-verbod in India: ken het standpunt van RBI en de centrale overheid over cryptocurrency

De RBI onderzoekt de mogelijkheid om in het land met een officiële digitale token te komen De RBI onderzoekt de mogelijkheid om in het land met een officiële digitale token te komen. RBI-gouverneur Shaktikanta Das herhaalde de zorgen van de centrale bank over cryptocurrency en de rage in India, ondanks dat het niet wordt erkend als valuta

Tijdens een vergadering die onlangs werd voorgezeten door premier Narendra Modi, waren de regering van de Unie en de Reserve Bank of India (RBI) het niet helemaal met elkaar eens over cryptocurrency – een sector die de afgelopen maanden stilletjes bloeide in India. RBI-gouverneur Shaktikanta Das herhaalde op die dag de zorgen van de centrale bank over het digitale token en de rage in India, ondanks dat het niet als valuta wordt erkend.  crypto app nederlands is overzichtelijk. Aan de andere kant pleitten de Modi-regering en haar afdelingen voor een sterke regelgevende controle op cryptocurrency om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen, in plaats van het volledig te verbieden.

Toekomstgericht

“De overheid is zich ervan bewust dat dit een evoluerende technologie is, ze zal nauwlettend in de gaten houden en proactief stappen ondernemen. Er was ook consensus dat de stappen die de regering op dit gebied neemt progressief en toekomstgericht zullen zijn”, vertelde een bron aan persbureau PTI na de vergadering die op zaterdag 13 november werd voorgezeten.

De RBI heeft herhaaldelijk haar sterke standpunten tegen cryptocurrencies herhaald sinds het aan populariteit won in India na een plotselinge stijging van de Bitcoin-prijzen. Het argument van de centrale bank is dat cryptocurrencies een serieuze bedreiging vormen voor de macro-economische en financiële stabiliteit van het land. De RBI twijfelde ook aan het aantal beleggers dat op hen handelde, evenals aan hun beweerde marktwaarde. Das had woensdag zijn standpunt herhaald tegen het toestaan ​​van cryptocurrencies, omdat ze een ernstige bedreiging vormen voor elk financieel systeem, aangezien ze niet worden gereguleerd door centrale banken.

Crypto bedreiging

De RBI maakt zich vooral zorgen over cryptocurrencies vanwege de potentiële bedreiging voor de Indiase roepie. Als een groot aantal beleggers in digitale munten investeert in plaats van op roepie gebaseerde spaargelden zoals een voorzieningsfonds, zal de vraag van laatstgenoemde dalen. Dit belemmert het vermogen van banken om geld uit te lenen aan hun klanten. Bovendien, aangezien cryptocurrencies niet gereguleerd zijn in het land en moeilijk te traceren zijn, zal de overheid ook niet in staat zijn om het bedrag te belasten, wat een bedreiging vormt voor de roepie. Bovendien kunnen cryptocurrencies worden gebruikt bij het witwassen van geld en illegale activiteiten. Crypto-investeerders zijn om al deze redenen op hun beurt vatbaar voor hacking, oplichting en verliezen, aangezien cryptomunten vluchtig van aard zijn.

 

Parlementspanel bespreekt Crypto Finance; Verschillende leden tegen het verbieden van cryptovaluta

In 2018 had de RBI aangekondigd dat banken geen deals kunnen sluiten in cryptocurrencies, waardoor de vooruitgang van de crypto-industrie in India een halt wordt toegeroepen. Begin maart 2020 had het Hooggerechtshof echter de RBI-circulaire die cryptocurrencies verbiedt, vernietigd. Hierna had de centrale bank in 5 februari 2021 een intern panel ingesteld om een ​​model van de digitale valuta van de centrale bank voor te stellen. De bekendmaking van de besluiten wordt volgende maand verwacht.

Maar wat is de weg vooruit? Hoewel het standpunt van de RBI rigide blijft, onderzoekt het inderdaad mogelijkheden om met een digitale valuta te komen. laatste bitcoin nieuws vandaag is online te vinden. Volgens PTI had de RBI haar voornemen aangekondigd om met een officiële digitale valuta uit te komen, in het licht van de proliferatie van cryptocurrencies zoals Bitcoin. Particuliere digitale valuta’s/virtuele valuta’s/crypto-valuta’s zijn de afgelopen tien jaar aan populariteit gewonnen. Hier waren regelgevers en regeringen sceptisch over deze valuta’s en waren ze ongerust over de bijbehorende risico’s.

Ondanks alle beperkingen en potentiële risico’s investeren steeds meer Indiërs in cryptocurrencies. Een krantenadvertentie in oktober beweerde dat Rs 6 biljoen is geïnvesteerd in cryptocurrencies door Indianen. Maar er zijn tegenstrijdigheden over het aantal mensen. BrokerChoosers berekende het cijfer op 100,7 miljoen, terwijl WazirX CEO Nishal Shetty zei dat er ongeveer 15-20 miljoen crypto-investeerders in het land waren.

Om Bitcoin Cash-rente te verdienen, moet u uw crypto opslaan op een pro-spaarrekening.

 

Bitcoin werd gelanceerd in 2009 en in de loop der jaren is de waarde ervan gegroeid van $ 1 USD naar $ 64.200 USD vanaf vandaag. De meeste crypto-investeerders beschouwen het als de beste en meest winstgevende cryptomunt. Het succes van Bitcoin leidde tot de creatie van andere cryptomunten en blockchain-technologieën.

De meeste crypto-investeerders verdienen Bitcoin Cash als rente wordt verkregen uit hun cryptobesparingen. Als cryptovaluta nieuw voor u is, bent u hier aan het juiste adres. In deze gids zullen we verschillende onderwerpen behandelen om u op weg te helpen. Deze gids helpt u ook te begrijpen waarom beleggen in crypto-activa beter is dan fiat-valuta’s.

 

Voordelen van cryptomunten

De opkomst en populariteit van cryptomunten is grotendeels te danken aan de voordelen die ze bieden ten opzichte van fiat-valuta’s. Cryptomunten zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat ze geen eigendom zijn van een centrale instantie of overheid. Als zodanig hebben crypto-eigenaren volledige controle over hun activa. Hun transacties en identiteiten worden ook anoniem gehouden.

Een ander voordeel van het gebruik van cryptomunten is dat hun transactiekosten vrij laag zijn in vergelijking met die van fiat-valuta’s. Als u bijvoorbeeld naar het buitenland reist, moet u uw valuta omwisselen in de lokale valuta. Deze uitwisseling kan behoorlijk duur zijn, aangezien banken u een wisselkosten in rekening brengen. Cryptomunten worden echter wereldwijd geaccepteerd en als zodanig worden er geen extra kosten in rekening gebracht tijdens transacties.

 

Crypto-activa zijn goed beveiligd en gebruiken versleutelingsalgoritmen op het hoogste niveau. Crypto-wallets worden ook beschermd met een privésleutel. Het verzenden en ontvangen van crypto is ook vrij eenvoudig, je hebt alleen een laptop of smartphone met internetverbinding nodig. In tegenstelling tot fiat-valuta’s of gecentraliseerde financiële systemen, hebt u geen creditcard of geldautomaat nodig om geld op te nemen.

 

Cryptomunten kopen

Voordat u leert hoe u BCH kunt verdienen, moet u weten hoe u uw eerste cryptomunten kunt kopen. Het kopen van cryptomunten is vrij eenvoudig dankzij de verschillende crypto-uitwisselings-apps die beschikbaar zijn. Crypto-uitwisselingsplatforms zijn applicaties waarmee gebruikers cryptomunten kunnen kopen, verkopen of ruilen.

Eerst moet u zich aanmelden voor een account. Zorg ervoor dat u voldoende onderzoek doet bij het zoeken naar het beste crypto-uitwisselingsplatform. Enkele van de factoren waarmee u rekening moet houden, zijn transactiekosten, portemonnee-services en hoe lang transacties duren voordat ze worden geverifieerd.

Zodra je het beste platform hebt gevonden, kun je doorgaan en je aanmelden. U heeft een e-mailadres nodig om u aan te melden voor een account. Nadat u zich heeft aangemeld, vereisen sommige platforms dat u uw account verifieert. U kunt dit doen door een kopie van uw nationale identiteitskaart of rijbewijs te uploaden. Zodra uw account klaar is voor gebruik, is het volgende onderdeel het toevoegen van uw gewenste betaalmethode.

Op de meeste crypto-uitwisselingsplatforms kunnen gebruikers crypto kopen van bankrekeningen via een bankpas of creditcard. U moet er echter voor zorgen dat u een USD- of Euro-account gebruikt om extra kosten voor vreemde valuta te voorkomen.

 

Hoe u gratis Bitcoin Cash kunt verdienen

Om Bitcoin Cash-rente te verdienen, moet u uw crypto opslaan op een pro-spaarrekening. YouHodler is een van de beste pro-spaarcryptoplatforms die er zijn. Gebruikers verdienen een rente van 12,3% per jaar. De verdiende rente wordt wekelijks op uw rekening gestort.

Naast de pro-spaarrekening biedt YouHodler nog andere aanvullende diensten. U kunt door crypto gedekte leningen aanvragen. De leningen kunnen in de vorm van fiat-valuta of cryptomunten zijn. Uw crypto-spaargeld wordt gebruikt als leninggarantie. Een goed voordeel van deze leningen is dat ze een lagere rente betalen in vergelijking met wat banken in rekening brengen.

 

Share

Solana-prijs raakte een stoeprand en zag stieren verzilveren na het vormen van een hoogste dubbele top ooit

De Solana-prijs kwam onder druk te staan ​​nadat de stieren voor de tweede week op rij nieuwe all-time highs hadden bereikt.

Prijsactie vervaagde snel naar beneden en brak onder $ 221,38

Met de wekelijkse RSI in het oversoldgebied, heeft de SOL-prijs een adempauze nodig voordat hij nieuwe hoogtepunten bereikt.

De Solana-prijs bereikte nieuwe all-time highs met slechts een paar tikken ten opzichte van de all-time high van de vorige week. betrouwbaar bitcoins kopen is mogelijk online. Bulls begon relatief snel met boekwinsten en zorgde ervoor dat prijsactie snel werd gecorrigeerd met bijna 20%. Het maandelijkse R1-weerstandsniveau vertoont geen tekenen van weerstand of ondersteuning waarmee rekening moet worden gehouden, en dus konden beren de prijs naar $ 221.38 brengen.

 

Solana-prijs vereist nog een correctie om nieuwe kopers meer opwaarts potentieel te bieden

De Solana-prijs stond vorige week op een perfecte bullish kaars, met 37% van de winst. Deze week bleek echter uitdagender te zijn voor SOL-prijsstijgingen, aangezien de Solana-prijs onder druk kwam te staan ​​door winstnemingen op de nieuwe all-time highs, en er kwam wat tegenwind op toen de wereldwijde markten omdraaiden na hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiedrukken die zorgwekkend waren de markten. Omdat het wekelijkse R1-weerstandsniveau geen enkel belang heeft, zouden SOL-prijsberen de meeste winsten van vorige week kunnen terugkoppelen.

De SOL-prijs daalde tot onder de $221,38, maar die correctie bleek niet voldoende om de wekelijkse Relative Strength Index (RSI) uit het overboughtgebied te krijgen. ethereum voorspelling van de koers is gestegen. Dit element weerhoudt nieuwe kopers of huidige belanghebbenden ervan meer posities aan hun Solana-posities toe te voegen. De Solana-prijs zou verder naar beneden moeten corrigeren in de richting van de groene stijgende trendlijn in de buurt van $ 185 om de RSI in een meer neutraal gebied te krijgen.

 

SOL prijs

Wanneer de SOL-prijs rond de groene stijgende trendlijn zou handelen, en de maandelijkse spil van $ 185,00 in beeld komt, zullen de SOL-prijsbulls drie prikkels hebben om weer een lange Solana-prijs te krijgen, aangezien de RSI ook in hun voordeel zal zijn. Mochten beren in staat zijn om onder de groene stijgende trendlijn te breken, verwacht dan dat het 55-daagse Simple Moving Average extra ondersteuning zal geven in de buurt van $ 175,00.

 

Share